הלוגן - עמר השקיה

הלוגן

הלוגן 

(+ליבון)

12V, AC – 230V

לפרק זה בחרנו לקרוא "הלוגן" על שמה ולכבודה של נורת ההלוגן. אולם, כפי שניתן לראות בפרק זה שבקטלוג, גם נורות הליבון ההיסטוריות ממשיכות עדיין למלא תפקיד חשוב בתחום תאורת הגן.

כבר בשנת 1950 פיתחו מהנדסים בחברת "ג'נרל אלקטריק" את נורת ההלוגן הראשונה, על בסיסה של נורת הליבון ההיסטורית. כעבור עוד כ-20 שנה הופכת נורת ההלוגן למסחרית, נפוצה ורבת שימוש. גז ההלוגן שהוסף לה והמבנה הקוורצי שלה בתוספת רפלקטור, שינו את נורת הליבון באופן משמעותי. שדרוג זה האריך את חיי הנורה מכ-1,000 שעות לכ-3,000 שעות.

נורות ההלוגן לסוגיהן, הן הנורות הנפוצות ביותר כיום בתחום תאורת הגן וקשה לדמיין את תאורת הגן ללא נורת ההלוגן. אפשר בהחלט לומר כי תאורת הגן המודרנית התפתחה והגיעה למקומה כיום, במקביל להתפתחות נורת ההלוגן. ואולם, לא הכל "נוצץ" עם נורת ההלוגן. נורה זו מתחממת ומחממת ו"הנצילות האורית" שלה נמוכה מאוד ביחס להספק החשמל הנדרש לה.

בבואנו לתכנן תאורת גן "הלוגנית", רצוי שנכיר טוב לא רק את ביצועיהם ואיכותם של גופי התאורה, כי אם גם את ביצועיה ואיכותה של כל נורה, כדי שנשיג את מירב האפקט ממערכת התאורה.

דילוג לתוכן