השקיה נכונה - עמר השקיה

השקיה נכונה

השקיה נכונה ומקצועית היא אחד הגורמים החשובים ביותר לקבלת גן פורח וצימוח רענן.
בגן הנוי יש סוגים שונים של צמחייה, טופוגרפיה משתנה, מצעי גידול שונים, עומק שונה של קרקע באזורים שונים, דרישה לאחידות פיזור קפדנית במדשאות וכן שינויים עונתיים. השקיה נכונה עונה על בעיות הנובעות ממורכבותו של גן הנוי.

מרכיבי מערכת ההשקיה

מערכת ההשקיה מתחלקת ל-3 חלקים עיקריים:
1.ראש מערכת השקיה
2.צנרת הולכה
3.אביזרי פיזור מים
1. ראש מערכת השקיה
ראש מערכת ההשקיה הינו למעשה מתקן המחלק את המים לאזורי ההשקיה השונים בגן לפי הצורך ומנהל את משטרי ההשקיה. בראש המערכת יותקנו אחד או יותר מהאביזרים הבאים:
1) ברז ידני
2) מסנן
3) וסת לחץ
4) משחרר אויר
5) מערכת דישון
6) מגופים חשמליים או הידראוליים
7) מחשב השקיה
8) מד מים
9) ארון לראש מערכת
10) אביזרי חיבור
סוגי ראשי מערכת ההשקיה
אנו נוהגים לחלק ל-3 סוגים את ראשי המערכת וזאת ע"פ מאפייניהם הבסיסיים:
1) ראש מערכת ידני – מבוסס על ברז ידני אחד או יותר. לכל השקיה יש לפתוח את הברז ובגמר ההשקיה – לסגור.
2) ראש מערכת חצי אוטומאטי – מבוסס על ברז ידני אחד או יותר. קוצב המותקן על אחד או לפני הברזים הידניים, אחראי למתן כמות מים רצויה לכל השקיה.הפתיחה ידנית והסגירה אוטומאטית לפי כמות המים שנקציב.
3) ראש מערכת ממוחשב – מבוסס על מגוף חשמלי או הידראולי אחד או יותר. המגוף מקבל פקודה לפתיחה ופקודה לסגירה ממחשב ההשקיה. מנת ההשקיה יכולה להנתן בזמן (דקות, שעות) או בכמות (ליטרים, מ"ק) כשראש המערכת מחובר למד מים.
2. צנרת הולכה
צנרת המוליכה את המים מראש המערכת אל מערך אביזרי פיזור המים.
בארץ משתמשים בד"כ בצנרת העשויה מפוליאתילן, בארצות אחרות משתמשים גם בצנרת ברזל ו- PVC.
צינור פוליאתילן מוגדר לפי דרג. דרג הינו מספר המציין את עמידות הצינור בלחץ מים לפי התקן הישראלי.
דרג 4 עד 4 אטמוספרות
דרג 6 עד 6 אטמוספרות
דרג 10 עד 10 אטמוספרות
דרג 16 עד 16 אטמוספרות
צנרת ההולכה קיימת בקטרים שונים. בחירת הצנרת על קטריה השונים אינה נעשית באופן אקראי אלא כתוצאה מצורך וע"פ תכנון מוקדם של מערכת ההשקיה כולה.
הקטרים העיקריים של צנרת ההולכה המוכרים הן בגינון הפרטי והן בזה המוסדי והמוניציפאלי הינם: 25,32,40,50,63,75,90,110 מ"מ.
בחלק זה של מערכת ההשקיה, יש לציין את מקומם החשוב של מחברי הצנרת. מחברי צנרת הם אותם אביזרים אשר מחברים בין הקטעים השונים של צנרת ההולכה וגם בין חלקי הצנרת הפרוסה במערך הפיזור.
מגוון המחברים הוא עצום והתאמתם נעשית ע"פ הצורך והתכנון המוקדם של מערכת ההשקיה. מחברים אלה קיימים בתצורות שונות של חיבור, בקטרים שונים ובדרגי לחץ שונים.
3. אביזרי פיזור מים
גם את אביזרי הפיזור אנו נוהגים לחלק ל- 3 קבוצות:
1) המטרה
2) התזה
3) טיפטוף
1. המטרה
המטרה הינו מושג קצר המבטא שיטת פיזור השקיה בממטירים רוטוריים – סיבוביים. זרם המים יוצא מהפיה בסילון מים מרכזי והמים מתפזרים בזמן התנועה הסיבובית של הממטיר. השטח המושקה הוא בצורת עיגול או חלקי עיגול. התנועה הסיבובית מתקבלת מכוח זרם המים העובר בממטיר.
אנו עושים הבחנה בין 3 קבוצות ממטירים לפי שיטת הפעולה שלהם:
קבוצת ממטירי הפטיש – בממטירים אלה, פטיש טעון קפיץ מקיש בזרם המים היוצא מהממטיר וזה גורם לתנועה עם כל הקשה. השטח המושקה המתקבל הוא בצורת מעגל או חלקי מעגל (גזרה).

קבוצת ממטירי הגיר – בממטירים אלה התנועה נוצרת בעזרת מערכת של טורבינות וגלגלי שיניים הנמצאים בתוך גוף הממטיר ומופעלים בעזרת לחץ המים. זהו הממטיר הנפוץ כיום ברוב הגנים בישראל, להשקיית מדשאות. גם בקבוצה זו השטח המושקה מתקבל בצורת מעגל או חלקי מעגל.

ממטירי "זרמים בתנועה" (MP) – בממטירים אלה המים יוצאים ממרכז הממטיר בהרבה זרמים הנעים בתנועה סיבובית. השטח המושקה בקבוצה זו יכול להתקבל הן בצורת מעגל וחלקיו והן בצורת מלבן או רצועה.

לכל ממטיר ובלחצי מים שונים ישנם הספקי השקיה שונים ליח' זמן. נתונים אלה מסופקים עם מכירת הממטיר. על המשתמש חלה האחריות לתכנן היטב את מערך פיזור המים בממטירים בהתבסס על הנתונים המסופקים, שאם לא כן יתכנו נזקים לא רצויים לגן ו/או בזבוז מים יקרים. מומלץ להיעזר באנשי המקצוע הנמצאים בעֹמר השקיה.
2. התזה
בשיטה זו מותז זרם המים על השטח המושקה כך שנוצרת מניפת מים אחידה בגודל קבוע וללא תנועה כלל. השטח המושקה הוא בצורת עיגול או חלקיו וגם בצורות של מלבן, מרובע או רצועה.
פיזור המים בגינון באמצעות התזה כמו גם בהמטרה נפוץ בעיקר על ידי מתזי או ממטירי גיחה. גוף המתז או הממטיר נמצא מתחת לפני הדשא ומגיח החוצה-למעלה עם הפעלת לחץ המים.
קפיץ פנימי מחזירו למקומו עם סגירת המגוף, הווה אומר עם הירידה בלחץ המים.
קיימים ממטירים ומתזים שאינם גיחתיים. במקרה זה הממטיר או המתז מותקן על גבי זקף (לא מתחת לפני הקרקע) . אופן ההשקיה ונתוני הפיזור יהיו זהים לנתוני אביזרי הגיחה.
בחקלאות, אביזרי פיזור המים, קרי המתזים או הממטירים למיניהם, יותקנו תמיד על גבי זקף.
בגינון ישנם כמה שימושים בהם יותקן מתז או ממטיר עילי:
בהשקית שיחיות צפופות, בהשקית מדרונות, בהמטרה/התזה זעירה בערוגות ומתחת לעצים באמצעות ממטירונים ומתזונים, ובהתאמה לסוגי צמחיה שונים הדורשים הרטבה ורענון של הנוף באמצעות מתזונים ומערפלים.
לכל מתז ובלחצי מים שונים ישנם הספקי השקיה שונים ליח' זמן. נתונים אלה מסופקים עם מכירת המתז, על המשתמש חלה האחריות לתכנן היטב את מערך פיזור המים במתזים, בהתבסס על הנתונים המסופקים, שאם לא כן יתכנו נזקים לא רצויים לגן ו/או בזבוז מים יקרים.
מומלץ להיעזר באנשי המקצוע הנמצאים בעֹמר השקיה.
3. טפטוף
בשיטת השקיה זו מובאים המים לקרבת הצמח המושקה באמצעות צנרת פוליאתילן. בצנרת זו מותקנות טפטפות מסוגים שונים. מתוך הטפטפות יוצאים המים בטיפטוף איטי. הטיפטוף בגינון רובו ככולו הינו בקוטר 16 מ"מ. סוגי הטפטפות נבדלים אחד מהשני ע"פ ביצועיהם:
כמות המים היוצאת מהטפטפת בזמן מסוים (1.6 ליטר לשעה, 2.1 ליטר לשעה, 4 ליטר לשעה).
אפשרות הטפטפת לשלוט/לווסת את כמות המים היוצאת ממנה, בצורה מדויקת.
אפשרות למניעת טיפטוף בתום ההשקיה.
בטיפטוף קיימים הספקי השקיה שונים לטפטפות לסוגיהן וכן מרווחים שונים בין טפטפות כשמדובר בשלוחות טפטוף.
מומלץ מאוד להיעזר באנשי המקצוע של עֹמר כדי למנוע נזקים לגן ו/או בזבוז מים מיותרים בשימוש לא נכון בשיטה זו.
המטרה
התזה
טיפטוף
שעור השקיה – כמות מים לשטח
נמוך
גבוה
בינוני
חשיפה לרוח
בינונית
גבוהה
נמוכה
איכות פיזור
גבוהה
בינונית
בינונית
מחיר
בינוני
נמוך
גבוה
תחזוקה
נמוכה
נמוכה
גבוהה
שרידות
טובה
טובה
בינונית
מים מושבים
מוגבלת
מוגבלת
טובה
דילוג לתוכן