ראשי מערכת ואביזרים Archives - עמר השקיה

Showing all 6 results

ראשי מערכת ואביזרים

ראשי מערכת ואביזרים

חברת עמר הינה היצרנית המובילה בישראל של ראשי מערכות השקיה. ראש מﬠרכת ההשקיה הינו למﬠשה מתקן המחלק את המים לאזורי ההשקיה השונים בגן לפי הצורך ומנהל את משטר ההשקיה. ראשי המערכת מיוצרים במיוחד לפי דרישת הלקוח. החברה מספקת 3 סוגים עיקריים:

 1. ראשי מﬠרכת חד קוי לגינון פרטי.
 2. ראשי מﬠרכת מקצוﬠיים לגינון פרטי.
 3. ראשי מﬠרכת מוניציפליים מוסדיים.

בנוסף לראשי המערכת מתוצרתינו ניתן להשיג מגוון אביזרים:

 • ברזים ידניים בכל המידות
 • מסננים
 • וסתי לחץ
 • משחררי אויר
 • מﬠרכות דישון ומז"חים
 • מגופים חשמליים או הידראוליים
 • מחשבי השקיה
 • מדי מים
 • אביזרי חיבור ומניפולדים


דילוג לתוכן