מציג את כל 18 התוצאות

הדברת מזיקים בצמחיה

הדברת מזיקים בצמחיה מתייחסת לניהול ומניעה של אורגניזמים מזיקים שעלולים להשפיע לרעה על בריאותם ותפוקתם של הצמחים. מזיקים אלו מקיפים מגוון רחב של חרקים, קרדית, פטריות, חיידקים, וירוסים ועשבים שוטים שיכולים לתקוף צמחים, לגרום נזק או להפחית את התפוקה. כדי לשמור על היבולים ולשמור על האיזון האקולוגי, נוקטים גישות שונות. הדברה טבעית או אורגנית והדברה ביולוגית.  שימוש מושכל בחומרי הדברה כאשר נחוץ. תוכלו לשלוט ביעילות במזיקי צמחים תוך מזעור ההשפעה הסביבתית וקידום בריאות ופרודוקטיביות צמחים לטווח ארוך.