הלוגן Archives - עמר השקיה

Showing all 11 results

הלוגן (+ליבון) 12V, AC – 230V
נורות ההלוגן לסוגיהן, הן הנורות הנפוצות ביותר כיום בתחום תאורת הגן נורה זו מתחממת ומחממת ו"הנצילות האורית" שלה נמוכה מאוד ביחס להספק החשמל הנדרש לה.
תמיד כדי לדאת קודם את ביצועיהם ואיכותם של גופי התאורה, כי אם גם את ביצועיה ואיכותה של כל נורה, וזאת על מנת להשיג את מירב האפקט ממערכת התאורה.

דילוג לתוכן