משאבות דישון - Tefen - עמר השקיה

משאבות דישון – Tefen

להורדת קטלוג מוצרים:


משאבות מינון 2.5 מ"ק / שעה

 

משאבי מינון 3.5 מ"ק / שעה

 

משאבי מינון 5  מ"ק / שעה

 

משאבי מינון 10  מ"ק / שעה

 

משאבי מינון 25  מ"ק / שעה