מגופים ואביזרי ראש מערכת - Bermad - עמר השקיה

מגופים ואביזרי ראש מערכת – Bermad

להורדת קטלוג מוצרים:


GR-40-3Q-RZ מגוף לחץ ופורק הפעלה

 

GR-40R-Z מגוף הידראולי

 

GR-42R-50RZ מגוף לחץ מקטין ראשי

 

GR-42R-50-KXZ מגוף ראשי מקטין לחץ

 

GR-42R-50P-RXZ מגוף לחץ מקטין ראשי

 

GR-90R-Z בסיסי הידרומטר

 

GR-205-MZ מגוף פלסטי הידראולי

 

GR-205-Z מגוף פלסטי אלכסוני הידראולי

 

GR-210-9DS-M 3-4מגוף חשמלי פולסים פלסטי

 

GR-210-9DS-M_2 מגוף חשמלי פולסים פלסטי

 

GR-210-G-G-3-4 מגוף אפור פלסטי חשמלי

 

GR-210M-3-4- מגוף פלסטי חשמלי

 

GR-900-Z הידרומטר בסיסי

 

GR-920-50 הידרומטר מקטין לחץ

 

PRV-0.51 מקטין לחץ ישיר מתכוונן מתכת

 

PRV-1 מקטין לחץ ישיר מתכוונן פלסטי

 

PRV-3-4 מקטין לחץ ישיר מתכוונן פלסטי

 

PRV-05-1 מקטין לחץ ישיר מתכוונן פלסטי

 

PRV-05-3-4 מקטין לחץ ישיר מתכוונן פלסטי

 

S-390-2W מפעיל סולנואיד

 

S-390-D-3W סולנואיד עם בסיס

 

S392-2W מפעיל סולנואיד_פולסים

 

S-982-3W-BB סולנואיד פולסים עם בסיס הידראולי

 

S-985-3W סולנואיד פולסים עם בסיס הידראולי