צלחת לעציץ 40-R16 - עמר השקיה

צלחת לעציץ 40-R16

צלחת לעציץ  40-R16
במגוון צבעים

מק"ט: 221143/44/45/46/47/48/49

מק"ט: 221150/51/52/53/54/55/56/57
מק"ט  221225/6

221143   ניקולי צלחת לעציץ (R1626) שחור P  קוטר  26

221144   ניקולי צלחת לעציץ (R1626) אפור  S  קוטר  26

221145   ניקולי צלחת לעציץ (R1630) חרס   I   קוטר  30

221146   ניקולי צלחת לעציץ (R1630) שחור P  קוטר  30

221147   ניקולי צלחת לעציץ (R1630) אפור  S  קוטר  30

221149   ניקולי צלחת לעציץ (R1636) שחור P  קוטר  36.5

221150   ניקולי צלחת לעציץ (R1636) אפור  S  קוטר  36.5

221151   ניקולי צלחת לעציץ (R1648) לבן    B  קוטר  48.5

221153   ניקולי צלחת לעציץ (R1648) שחור P  קוטר  48.5

221154   ניקולי צלחת לעציץ (R1648) אפור  S  קוטר  48.5

221155   ניקולי צלחת לעציץ (R1652) חרס   I   קוטר  52.5

221156   ניקולי צלחת לעציץ (R1652) שחור P  קוטר  52.5

221157   ניקולי צלחת לעציץ (R1652) אפור  S קוטר  52.5

221225   ניקולי צלחת לעציץ (R3540) חרס   I  קוטר  40

221226   ניקולי צלחת לעציץ (R1652) לבן    B  קוטר 52.5

מק"ט: 221143-57/221225-6 קטגוריה: